نام خانوادگی*  
نام *  
نام پدر*  
تاریخ تولد*
/
/
 
کد ملی*  
شماره شناسنامه*  
محل صدور شناسنامه*  
محل تولد*  
سال تحصیلی *
 
مقطع*
 
متقاضی ثبت نام در پایه *
 
دین*
 
تلفن ثابت 1*  
آدرس*  
وسیله ای که برای شرکت در کلاس های مجازی استفاده می کنید؟ *  
انضباط*  
شغل *  
آدرس محل کار*  
تلفن محل کار*  
تلفن همراه*  
میزان تحصیلات*
رشته تحصیلی*  
نام*  
نام خانوادگی*  
شغل*  
آدرس محل کار*  
تلفن محل کار*  
میزان تحصیلات*
رشته تحصیلی*  
تلفن همراه*  
نسبت
 
نام
 
نام خانوادگی
 
سن
 


نام مدرسه*
 


عکس
انتخاب
حجم عکس نباید از 75 کیلوبایت بیشتر باشد. فرمت عکس می تواند jpg ، bmp ، gif و یا png باشد.

  ضمائم
انتخاب
مشخصات دانش آموز
نام خانوادگی
نام
نام پدر
تاریخ تولد
کد ملی
شماره شناسنامه
محل صدور شناسنامه
محل تولد
سال تحصیلی
مقطع
پایه
دین
تلفن ثابت 1
آدرس
وسیله ای که برای شرکت در کلاس های مجازی استفاده می کنید؟
انضباط

اطلاعات پدر
شغل
آدرس محل کار
تلفن محل کار
تلفن همراه
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی

اطلاعات مادر
نام
نام خانوادگی
شغل
آدرس محل کار
تلفن محل کار
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی
تلفن همراه

مشخصات افراد خانواده


سابقه تحصیلی


ضمایم