درباره ما

 
بسمه تعالی
 
مجتمع آموزشی نرگس با نام قبلی مدرسه دخترانه فردوس درسال 1369 وابسته به جامعه تعلیمات اسلامی با تعداد 79 دانش آموزتاسیس گردیدودر سال 1383ساختمان مدرسه تجدید بنا شد و در سال 1385 به نام مدرسه راهنمایی دخترانه نرگس تغییر نام داد.
 
این مجموعه با در خواست اولیاء دانش آموزان و پیشنهاد جامعه تعلیمات اسلامی درسال 1392 دبیرستان دوره دوم را تاسیس کرد و اکنون با توجه به نظام آموزشی جدیددارای مقطع متوسطه اول و دوم می باشد.