22 مهر 1401

مولف: سمانه قلی مسگرها
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

20 مهر 1401

مولف: نرگس دبیرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

11 مهر 1401

بازگشایی دبیرستان نرگس

بازگشایی دبیرستان نرگس

دوم مهر امسال يك بار ديگر صداي پر طنين دانش آموزان فضاي مدرسه  را پر كرد...

 
 

مولف: نرگس دبیرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

27 مهر 1400

حضور دانش آموزان در مدرسه

حضور دانش آموزان در مدرسه
جلسه ی حضوری جهت دریافت بسته های اموزشی مهر ماه و اشنایی با مدرسه 
مولف: نرگس دبیرستان
1  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

25 مهر 1400

مراسم 28 صفر

مراسم 28 صفر
برگزاری مراسم عزاداری 28 صفر در دبیرستان نرگس
مولف: نرگس دبیرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

25 مهر 1400

مراسم اربعین حسینی

 مراسم اربعین حسینی
برگزاری مراسم اربعین حسینی در دبیرستان نرگس 
مولف: نرگس دبیرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1