اخبار/مقالات

اردو تفریحی به مناسبت روز دانش آموز
روز سه شنبه 14 آبان ماه  اردو تفریحی به عنوان هدیه روز دانش آموز برای پایه های هفتم ، هشتم و نهم دبیرستان نرگس برگزار گردید.

اردو تفریحی ویژه دانش آموزان پایه هشتم و نهم
اردو تفریحی ویژه دانش آموزان پایه هشتم و نهم دبیرستان نرگس در روز چهارشنبه 24 مردادماه برگزار گردید.

بازدیداز موزه علوم و فناوری ایران-چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
دانش آموزان پایه نهم دبیرستان نرگس  در تاریخ چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸از موزه علوم و فناوری ایران بازدید نمودند.

اردوی تفریحی دانش آموزان پایه هفتم به همراه مادران گرامی
در تاریخ 10 مرداد 1398  اردو تفریحی تابستان ویژه دانش آموزان پایه هفتم همراه با مادران گرامی برگزار گردید.