اخبار/مقالات

گزارش بازگشایی دبیرستان نرگس دوره اول ( مجازی)
آغاز و افتتاحیه سال تحصیلی به صورت مجازی در فضای اسکای در در روز شنبه 15 شهریور ماه  برگزار گردید.

برگزاری جشن عید غدیر
جشن مجازی عید سعید غدیر دبیرستان نرگس