اخبار/مقالات  
جلسه دانش افزایی خانواده و ارائه کارنامه پایه های هفتم و هشتم
روز چهار شنبه 26 دی ماه جلسه دانش افزایی خانواده با سخنرانی جناب آقای دکتر مدرسی  با موضوع اهمیت سواد رسانه و با حضور اولیاء گرامی پایه هفتم و هشتم در دبیرستان نرگس دوره اول برگزار گردید.

جلسه دانش افزایی خانواده و ارائه کارنامه پایه نهم
روز سه شنبه 25 دی ماه جلسه دانش افزایی خانواده با سخنرانی جناب آقای دکتر مدرسی  با موضوع اهمیت سواد رسانه و با حضور اولیاء گرامی پایه نهم در دبیرستان نرگس دوره اول برگزار گردید

جلسه دانش افزایی مادران پایه نهم با موضوع هدایت تحصیلی
جلسه دانش افزایی مادران پایه نهم با موضوع هدایت تحصیلی و با حضور جناب آقای دکتر عبدالمحمدی در روز یکشنبه 11 آذر ماه برگزار گردید. ( مشاهده خبر)

برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان و دانش افزایی خانواده
جلسه انجمن اولیاء و مربیان و دانش افزایی خانواده با سخنرانی جناب آقای دکتر پرتویی زاده در روز دوشنبه 16 مهرماه با حضور پدران و مادران برگزار گردید ( مشاهده ادامه )

جلسه دانش افزایی و ارائه کارنامه ترم دوم و معرفی رتبه های برتر با حضور پدران گرامی
روز سه شنبه 97/3/29 جلسه دانش افزایی خانواده با سخنرانی جناب آقای دکتر خردمند و ارائه کارنامه ترم دوم با حضور پدران گرامی برگزار گردید.

جلسه دانش افزایی و ارائه کارنامه ترم اول با حضور پدران گرامی

روز یکشنبه 96/11/1 جلسه دانش افزایی خانواده با سخنرانی استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا بهشتی و با حضور پدران گرامی برگزار گردید.


سومین جلسه هم اندیشی اولیاء گرامی یکشنبه 26 آذر ماه
سومین جلسه هم اندیشی اولیاء گرامی دبیرستان نرگس دوره اول با حضور اولیاء گرامی برگزار شد. با پخش اذان مغرب و اقامه نماز مغرب و عشاء سومین جلسه هم اندیشی با حضور پدران و مادران گرامی در دبیرستان نرگس آغاز گردید.

دومین جلسه هم اندیشی اولیاء گرامی 23 آبان ماه 1396
دومین جلسه هم اندیشی اولیاء گرامی در دبیرستان نرگس دوره اول  با سخنرانی استاد گرانقدر جناب آقای دکتر دوایی در روز سه شنبه 23 آبان 1396 برگزار گردید.

اولین جلسه هم اندیشی اولیاء گرامی در دبیرستان نرگس
گزارش جلسه انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان نرگس دوره اول برای