اخبار/مقالات  
اسامی برترین های علمی ترم اول
برای مشاهده برترین های علمی کلیک نمایید

جلسه آموزشی و انگیزشی ویژه دانش آموزان پایه نهم
سخنرانی جناب آقای خاصه خان استاد برتر ریاضی در دبیرستان نرگس دوره اول

برنامه امتحانات ترم اول
دانش آموزان عزیز برای مشاهده برنامه امتحانات ترم اول بر روی تصویر کلیک نمایید.

برنامه امتحانات آذر ماه پایه نهم
دانش آموزان عزیز پایه نهم برای مشاهده برنامه امتحانات آذر ماه بر روی نمایه تصویر کلیک نمایید.

برنامه امتحانات آذر ماه پایه هشتم
دانش آموزان پایه هشتم برای مشاهده برنامه امتحانات آذر ماه برروی نمایه تصویر کلیک نمایید.

برنامه امتحانات آذر ماه پایه هفتم
دانش آموزان عزیز پایه هفتم برای مشاهده برنامه امتحانات آذر ماه بر روی نمایه تصویر کلیک نمایید.

سرفصل های آزمون سی فا
برای مشاهده سر فصل های آزمون سی فا (اداره آموزش و پرورش ) بر روی تصویر کلیک نمایید.

برنامه هفتگی دانش آموزان پایه نهم
برای مشاهده برنامه هفتگی دانش آموزان پایه نهم بر روی تصویر کلیک نمایید.

برنامه هفتگی دانش آموزان پایه هشتم
برای مشاهده برنامه هفتگی دانش آموزان پایه هشتم بر روی تصویر کلیک نمایید.

برنامه هفتگی دانش آموزان پابه هفتم
برای مشاهده برنامه هفتگی دانش آموزان پایه هفتم بر روی تصویر کلیک نمایید.