28 آبان 1401

مولف: نرگس دبیرستان
0  نظر
رتبه خبر: 4/5
(1 نظر )

25 آبان 1401

مولف: نرگس دبیرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

23 آبان 1401

مولف: نرگس دبیرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

23 آبان 1401

مولف: نرگس دبیرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

14 آبان 1401

مولف: نرگس دبیرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

14 آبان 1401

مولف: نرگس دبیرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

4 آبان 1401

مولف: نرگس دبیرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

3 آبان 1401

مولف: نرگس دبیرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

30 آبان 1400

هفته بسیج

هفته بسیج
فعالیت های پرورشی دبیرستان نرگس به مناسبت هفته ی بسیج 
مولف: نرگس دبیرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

30 آبان 1400

شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی
برگزاری پر شور انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان نرگس 
مولف: نرگس دبیرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1  2 
  بعدی
صفحه 1 از 2