درج مطلب
راز موفقیت این است:
هدف را بی وقفه دنبال کنید.
 
 
درج مطلب
کسی که تا به حال عمل اشتباهی انجام نداده، هیچ کار تازه ای انجام نداده است.
 
 
اخبار/مقالات